Groeikracht BV

Wij kunnen praktisch toepasbare inzichten verzamelen middels o.a. :

-       Bemestingsproeven

-       Inkuilproeven

-       Testen van teeltmechanisatie

 

Groeikracht voert elk jaar tal van onderzoeken uit voor eigen kennisontwikkeling, maar ook in opdracht voor derden. In onze onderzoeksopzet staat de boerenpraktijk voorop. Dat wil zegen dat wij de keus maken om juist wel op praktijkvelden en met praktijkmachines het onderzoek uit te voeren. Dit doen we met een betrouwbare proefopzet met een minimaal aantal herhalingen en een uitvoerige statistiek.

Op deze wijze zijn de resultaten naar onze mening het beste te vertalen naar de boerenpraktijk. Het geeft inzicht in de toepassingen die echt het verschil maken. Met een verschil van 1 a 2% zullen de meeste ruwvoertelers nauwelijks verschil ervaren. Meten wij significante verschillen dan kun je er zeker van zijn dat de praktijk dat ook zo zal ervaren.

Bent u benieuwd naar wat Groeikracht u kan bieden en hoe we te werk gaan? Vraag ons geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

­