PRIVACY STATEMENT

 

Groeikracht BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en datagegevens zoals weergegeven is deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. We zijn te bereiken via de contactgegevens die vermeld staan op de website.

 

De gegevens die wij verwerken

Groeikracht BV verwerkt persoons- en datagegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals bankgegevens/klantnummers
 • Data ten behoeve van ons advieswerk


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Opname in de klantenadministratie
 • Het inplannen van een bezoek, workshop of training
 • Voor machtigingen bij derden
 • Opstellen factuur
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Om contact te leggen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Groeikracht BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Opname van data in interne administratieprogramma
 • Verwerking data voor onze dienstverlening


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Waarvoor uiteraard toestemming wordt gevraagd.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoons- of datagegevens door Groeikracht BV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons- of datagegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw gegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. op zoek naar onafhankelijke en praktische ondersteuning? KIJK WELK ABONNEMENT BIJ U PAST.

Groeikracht BV

Voslaan 7
7156 MN Beltrum

info@groeikrachtbv.nl
Tel: +31650700648

KvK. 64211975

REGIO OOST REGIO ZUID