Groeikracht BV

Privacy statement Groeikracht BV

Groeikracht BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en datagegevens zoals weergegeven is deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. We zijn te bereiken via de contactgegevens die vermeld staan op de website.

De gegevens die wij verwerken:

Groeikracht BV verwerkt persoons- en datagegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals bankgegevens/klantnummers
 • Data ten behoeve van ons advieswerk

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groeikracht BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Opname in de klantenadministratie
 • Het inplannen van een bezoek, workshop of training
 • Voor machtigingen bij derden
 • Opstellen factuur
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Om contact te leggen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groeikracht BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Groeikracht BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Opname van data in interne administratieprogramma
 • Verwerking data voor onze dienstverlening

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Groeikracht BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groeikracht BV verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Waarvoor uiteraard toestemming wordt gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoons- of datagegevens door Groeikracht BV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons- of datagegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw gegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Groeikracht BV wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groeikracht BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn v

Ondanks topjaar  haalt 65%  van de percelen geen 50 ton van een hectare

Uit de maiswegingen van de bij Groeikracht aangesloten loonwerkers blijkt dat 2017 volgens verwachting goede maisopbrengsten gebracht heeft.  Zowel in Brabant als in de Achterhoek bedroeg de gemiddelde opbrengst 47 ton product per ha.  De opbrengsten varieerden net als andere jaren flink met een spreiding van 20 ton tot een recordopbrengst van zo’n 70 ton per ha. In Brabant was de mais wel gemiddeld droger dan in de Achterhoek. Uitgaande van de gemiddelde droge stofpercentages ligt de droge stof-opbrengst gemiddeld zo’n 10% hoger dan voorgaande jaren.

De veelgehoorde kreet dat “alle mais goed was en 50 ton per ha bedroeg“ kan echter naar het rijk der fabelen.  Slechts 35% van de percelen haalde een opbrengst van 50 ton per ha of hoger. “Dat is zeker geen schande.  Een perceel dat over de weegbrug meer dan 50 ton per ha opbrengt, dat is gewoon echt een woest gewas.  Ik denk dat men in de praktijk de maisopbrengsten simpelweg  overschat. Meten is weten” aldus Gerard Abbink. 

Maisopbrengst 2017

Vrijdag 15 september, van 13.30 tot 16.00

maisdemo Lichtenvoorde

locatie: maisperceel achter de Texaco aan de N 18 (twente route)

wees welkom laat u onder het genot van een hapje en een drankje informeren over verschillende aspecten rond de maisteelt .

uitnodiging maidemo achterkant

Afgelopen donderdag heeft mts Dijkman-Lubberdink hun korrelmais laten kneuzen door Hoftijzer Lochem met hun speciale combinatie. Lubberdink besloot hun 11 ha mais niet aan snijmais te maken maar te laten dorsen en kneuzen. " op deze manier verwachten we 30% meer gras in onze melkkoeien te kunnen krijgen." Door de korrel te kneuzen i.p.v. tot CCM te malen verwacht Lubberdink dat het product beter past bij hun snelle graskuilen van dit jaar.

IMG 2068

De graskuilen worden op dit moment volop bemonsterd. Hoewel door de droogte de opbrengst in het oosten qua tonnage niet overal meeviel, is de voederwaarde buitengewoon hoog. Dit geldt voor zowel de eerste als de tweede snede die qua voederwaarde erg vergelijkbaar zijn. De tweede snede is wel wat droger dan de eerste. Daarmee zullen deze kuilen iets rustiger verteren, en dat is geen luxe bij dit snel verteerbare gras. Door de hoge voederwaarde van de tweede snede zullen ook de kuilen waarin de 1 en 2e snede over elkaar heen gekuild zijn nog aan de snelle kant zijn. Kortom, we hebben qua kwaliteit 2 keer een eerste snede geoogst.

voorjaarskuilen 2017

­