• info@groeikrachtbv.nl

  • Voslaan 7, Beltrum

  • (+31) 6 50 700 648

Rob Overesch - Aver Heino

“Biologisch krachtvoer is bijna dubbel zo duur als regulier krachtvoer. Voor mij is het dus erg interessant om mijn ruwvoerproductie en -kwaliteit goed voor elkaar te hebben. Ik ben daarom op zoek gegaan naar een onafhankelijk voeradviseur die mij kon adviseren op het gebied van ruwvoerteelt. Zo kwam ik bij Groeikracht uit.”

 

Op voormalig proefboerderij Aver Heino in Raalte houdt biologisch melkveehouder Rob Overesch (32) 115 melkkoeien en boert hij op 79 hectare zandgrond. Rob is niet bang om eens wat nieuws te proberen. Zo experimenteert hij met kruidenmengsels en heeft hij afgelopen jaar - tegen de biologische conventies in - zo’n 10 hectare gescheurd.

Kalendermaaien
Samen met Dennis Storkhorst heeft Rob dit jaar een planning gemaakt voor kalendermaaien. “We hebben de keuze gemaakt om één keer per maand de maai percelen te maaien. Feitelijk hebben we daarmee gekozen voor gewas met hoge voederwaarde. De opbrengst qua kilo’s is dan per keer minder, maar de kwaliteit is hoger bij een korte maai interval. Het gevolg is dat we meer melk uit het ruwvoer halen.”

Samenwerking
De samenwerking met Groeikracht bestaat uit twee persoonlijke adviesgesprekken per jaar: een keer in de winter, voor het maken van een bemestingsplan ter voorbereiding op het komende groeiseizoen, en één keer in de zomer. Dan wordt het groeiseizoen tot dusverre besproken en de mais- en graspercelen bekeken. Tussentijds heeft Rob contact met Dennis via WhatsApp en telefoon. De gesprekken focussen op dit moment vooral op bemesting, bekalking en de keuze tussen voederwaarde of massa van grasland.

Sparren en meedenken
“Voor mij is samenwerken met een adviseur een kwestie van sparren: zelf heb ik al een mening, maar het is fijn om dat tegen iemand aan te houden of om andere invalshoeken te horen. Ik vind het belangrijk dat de adviseur die hier komt de biologische uitgangspunten serieus neemt en niet de randjes van de regels opzoekt. Een onafhankelijk adviseur moet niet zijn eigen ideeën centraal stellen, maar meedenken vanuit mijn bedrijf.”