Groeikracht BV

OVER ONS

 

De graskuilen worden op dit moment volop bemonsterd. Hoewel door de droogte de opbrengst in het oosten qua tonnage niet overal meeviel, is de voederwaarde buitengewoon hoog. Dit geldt voor zowel de eerste als de tweede snede die qua voederwaarde erg vergelijkbaar zijn. De tweede snede is wel wat droger dan de eerste. Daarmee zullen deze kuilen iets rustiger verteren, en dat is geen luxe bij dit snel verteerbare gras. Door de hoge voederwaarde van de tweede snede zullen ook de kuilen waarin de 1 en 2e snede over elkaar heen gekuild zijn nog aan de snelle kant zijn. Kortom, we hebben qua kwaliteit 2 keer een eerste snede geoogst.

voorjaarskuilen 2017

­