Groeikracht BV

OVER ONS

 

In de gemiddelde drijfmestgehaltes valt op dat  de mest van jongvee en droogstaande koeien veel meer kali bevat. Dit komt doordat deze diergroepen nauwelijks mais gevoerd krijgen, en relatief veel graskuil.  Graskuil bevat gemiddeld 3 keer zoveel kali als maiskuil.   Tussen bedrijven zit er om dezelfde reden ook veel variatie in de kali-gehaltes in drijfmest afkomstig van melkvee. dat varieert namelijk van 2,4 tot 8, 2 kg K2O per ton. 

Dit is wel een aandachtspunt in de bemesting. In kali zie je duidelijk de kringloop op een bedrijf terug. Bemest je veel kali, dan worden gehaltes in het voer hoger wat ook direct in drijfmest tot uiting komt.  Kali wordt steeds vaker bijbemest op grasland omdat door de lagere bemestingsnormen via drijfmest steeds minder kali op het grasland komt. Begin je echter met bij bemesten, dan is het wel belangrijk om de mestgehaltes in de gaten te houden in het voorjaar. Het kan namelijk zijn dat na 1 jaar bij bemesten de drijfmest al rijker is aan kali, en het volgende jaar minder kali aanvulling nodig is.

Houdt uw kringloop dus in de gaten! 

Praktische tip:  de dikkere jongveemest is uitermate geschikt voor bouwland vanwege de hoge kali gehaltes en de veelal wat tragere beschikbaarheid van stikstof. 

Kali

­